Η λέσχη

Ανταποκρινόμενοι στο πνεύμα της εποχής (Zeitgeist), ομάδα ατόμων από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, ανέλαβε την πρωτοβουλία σύστασης επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία “ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ”. Σκοποί και στόχοι μεταξύ άλλων είναι η ενημέρωση των πολιτών και φορέων, η διοργάνωση σεμιναρίων και παρουσιάσεων, η συγγραφή τεχνικών εγχειριδίων, η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ χρηστών ΕΛΛΑΚ της πόλης μας, η μετάφραση στην ελληνική τεκμηρίωσης και εφαρμογών, η δημιουργία εργαστηρίου και μελλοντικά η αυτόνομη έρευνα & ανάπτυξη έργων ανοικτού λογισμικού. Οι εκδηλώσεις φυσικά της λέσχης είναι και αυτές ανοιχτές στον κάθε ενδιαφερόμενο με έμφαση στους αρχάριους – νέους χρήστες τεχνολογιών πληροφορικής. Αν επιθυμείτε τη συμμετοχή στη λέσχη ως τακτικό μέλος, μπορείτε να μελετήσετε το καταστατικό, να συμπληρώσετε την αίτηση τακτικού μέλους και να επικοινωνήσετε μαζί μας για τα περαιτέρω. Η εγγραφή είναι δωρεάν και δεν υπάρχει συνδρομή παρά μόνο σε εθελοντική βάση και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο (π.χ. συμμετοχή στο κόστος κάποιας εκδήλωσης). Αν είστε φοιτητής ή μαθητής, μπορείτε να εγγραφείτε επίσης ως ακαδημαϊκό μέλος (αίτηση ακαδημαϊκού μέλους). Για μέλη κάτω των 18 ετών απαιτείται γονική συναίνεση.